Start

SDS – Kern Friesland
Uitgangspunt van alle activiteiten van de SDS-Kern Friesland is een positieve manier
van denken over de mogelijkheden van mensen met Downsyndroom.SDS – Kern Friesland organiseert niet alleen meerdere keren per jaar activiteiten
voor kinderen, tieners en volwassenen met Downsyndroom maar ook thema- en
infomiddagen (of avonden) voor ouders en /of begeleiders van kinderen, jongeren
en volwassenen met Downsyndroom.
Activiteiten die in de steigers staan om te organiseren zijn bijvoorbeeld:
– Jaarlijkse outdoor-klimactiviteit in Appelscha,
– Jaarlijks sinterklaasfeest, zwemmiddag, kinderboerderijmiddag.
– Jaarlijkse aanwezigheid op de “Markt van de mogelijkheden”.Themamiddagen en thema-avonden worden zoveel mogelijk afgestemd op de vragen
die er leven onder onze leden van de Kern Friesland. Dit zijn bijvoorbeeld thema’s
over: PGB, stimuleren van de ontwikkeling, integratie in regulier onderwijs, logopedie,
pubergedrag enz.