hulp gevraagd

Beste mensen,

 Al enkele jaren werken wij als vrijwilligers voor de Stichting Downsyndroom – Kern Friesland om er iets moois van te maken.

Na jaren hard werken begint het zijn vruchten af te werpen en zijn er ook andere organisaties van door drongen dat wij leuke dingen doen voor onze doelgroep en dat wij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Omdat integratie niet een vanzelfsprekendheid is blijft onze inzet hard nodig, daarvoor kunnen wij alle steun gebruiken.

De NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind) is een stichting die ons wil en kan ondersteunen, maar daar zijn wij ook uw hulp bij nodig.

In november is de collecte week voor de NSGK en komen de mensen langs de deuren.

Wij van de Kern Friesland hebben nu het aanbod gekregen om zelf collectanten te regelen/ mobiliseren die willen collecteren in de boven genoemde week voor het NSGK.

Iedere collectant die zich bij ons aanmeld en gaat lopen in zijn of haar woonomgeving draagt daarmee gelijk een steentje bij aan de Kern.

 De helft van de opbrengst van iedere collectant die namens ons loopt gaat rechtstreeks naar Stichting Downsyndroom – Kern Friesland, zo ziet u dus zelf ook iets terug van uw inzet, hoe fijn is dat………

 

Met verschillende activiteiten in de steigers zoals het sinterklaasfeest maar ook alweer voorbereidingen m.b.t. wereld Downsyndroomdag  kunnen wij de steun hard gebruiken om het nog mooier en leuker te maken dan de jaren er voor.

Vele andere activiteiten hebben wij in gedachten die misschien met de hulp van u en de NSGK tot werkelijkheid kunnen worden gebracht.

Wilt u collectant worden of kent u ook nog mensen in uw omgeving die dit zouden willen doen in november voor het NSGK en daarmee ook de Stichting Downsyndroom – Kern Friesland ondersteunen meld u dan nu aan.

Stuur de volgende gegevens naar onderstaand email adres en wij zorgen dat u binnenkort wordt benaderd door de NSGK coördinator bij u in de buurt.

 

Naam

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Woonwijk (voorkeur om te collecteren)

Telefoonnummer

Geboortedatum

Emailadres

 

Met uw inzet maken wij meer mogelijk, wij hopen natuurlijk op veel aanmeldingen.

Stuur de gegevens naar: info@sdskernfriesland.nl

 

Met vriendelijke groet bestuur SDS-Kern Friesland