SDS – Kern Friesland

001

­SDS – Kern Friesland is onderdeel van de landelijke Stichting Downsyndroom. Als kern zijn wij regionaal actief met en voor onze doelgroep. Wij stimuleren het delen van ervaringen en kennis op regionaal niveau en nemen hierin zelf ook een actieve rol in.

Uitgangspunt van alle activiteiten van de SDS-Kern Friesland is, het stimuleren van een positieve manier van denken over de mogelijkheden van mensen met Downsyndroom.

SDS – Kern Friesland organiseert meerdere keren per jaar activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen met Downsyndroom maar ook voor ouders en /of begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen met Downsyndroom.